Núria Ruiz Ribot

Al llarg dels anys la meva activitat professional s’ha centrat, principalment, en diferents serveis vinculats a la infància i a famílies en situacions de risc. He treballat en CRAE’S, Pisos per a joves ex tutelats, EAIA i Centre d’Acollida per a menors. L’experiència i, el dia a dia, en aquests serveis va portar de la mà la necessitat de poder ampliar la meva formació. Així, m’he format en Traumateràpia, Teoria del Vincle Afectiu i bases de la neurobiologia del desenvolupament, perspectives que, sumades a l’experiència laboral, m’ajuden a configurar una comprensió extensa i profunda de les situacions d’extrema vulnerabilitat i patiment.

Començo a exercir en l’àmbit privat com a cofundadora de NiudA, centre especialitzat en l’atenció terapèutica a famílies i infàncies vulnerades per experiències traumàtiques.

La meva  activitat  professional  i formació  m’ha portat a tenir un important coneixement com a psicoterapeuta en l’àmbit de l’acolliment i l’adopció. 

A més de l’especialització en aquest àmbit  també acompanyo  a infants, famílies, adolescents, joves i adults  que puguin necessitar assessorament o intervenció psicoterapèutica.

Entenc la psicoteràpia com un procés que s’ha de donar dins un espai de confiança i seguretat. Posant  al servei de l’altre totes les eines i bagatge adquirit al llarg dels anys. Per a mi, és essencial poder contribuir a una major comprensió d’un mateix, per tal que això repercuteixi en una millor qualitat de vida i benestar emocional.

Des  de NiudA  participem en la formació i supervisió de professionals vinculats a la infància en risc i també en l’organització i realització de grups de suport i xerrades per a famílies i docents. 

Link to: Rosa Mora VallsLink to: Núria Martorell FernándezLink to: Núria Ruiz Ribot

© Copyright - Niuda