INFANTS I FAMÍLIES

NiudA assessorem i acompanyem les famílies i els infants en els moments de crisi que puguin haver d’encarar: separacions, dols, gelosia entre germans, pors, dificultats emocionals o escolars, tant pel que fa a intervencions puntuals com a més llarg termini.

Les professionals de NiudA som especialistes en adopció i acolliment. Això, ens permet conèixer a fons les problemàtiques específiques derivades de l’abandonament, la negligència i les carències durant la primera infància, així com determinar les intervencions i les teràpies més adients en cada cas.

Oferim

 • Consultes puntuals
 • Assessorament i seguiment de famílies
 • Psicoteràpia a infants i adolescents
 • Teràpia familiar
 • Grups de sensibilització i reflexió per a pares i mares

HO FEM des d’una mirada relacional i sistèmica, entenent que la família és l’entorn principal per al desenvolupament de l’infant.

Per tal de facilitar l’expressió emocional dels infants i les seves experiències, durant el procés psicoterapèutic, utilitzem tècniques ajustades a l’edat de cada infant fent ús d’ eines com el joc, l’expressió artística, els contes i la tècnica de la caixa de sorra.

El nostre acompanyament és específic per a cada família i infant. Valorem les circumstàncies de cada cas i dissenyem un pla de treball que s’ajusti a les seves necessitats, ja sigui mitjançant seguiment individual, grupal o familiar, a curt o a llarg termini.

Les nostres intervencions requereixen d’una estreta col·laboració amb l’escola i altres especialistes vinculats amb l’infant que participen en el seu dia a dia.

ADOLESCENTS I JOVES

A NiudA acompanyem adolescents, joves i també a les seves famílies. L’adolescència és una etapa plena de canvis i oportunitats que poden generar moments de crisi i dificultats, tant a nivell individual com a nivell familiar. Després de l’adolescència, en trànsit cap a l’etapa adulta, els joves poden necessitar suport i acompanyament emocional per fer front a les inquietuds que sorgeixen en aquest procés cap a l’autonomia.

Com a especialistes en adopció i acolliment, som conscients dels reptes que han d’afrontar els joves adoptats i les seves famílies. Sabem que les experiències viscudes afecten en la construcció de la identitat adoptiva. Aquest fet comporta moltes vegades dificultats a nivell relacional i social. Per això mateix és tant important el treball amb l’entorn familiar i social.

Oferim:

 • Consultes puntuals
 • Psicoteràpia individual
 • Teràpia familiar
 • Grups de sensibilització i reflexió per a pares i mares

HO FEM des d’una mirada relacional i sistèmica, donant resposta a les dificultats a les quals s’enfronta l’adolescent i/o jove i els adults que l’acompanyen, rescatant les seves habilitats, capacitats i oportunitats.

Per tal de facilitar l’expressió emocional de l’adolescent i/o jove, durant el procés psicoterapèutic utilitzem tècniques ajustades a les seves necessitas, fent ús d’ eines com la narrativa terapèutica, l’artística i la tècnica de la caixa de sorra.

El nostre acompanyament és específic per a cada família i jove, valorant les circumstàncies de cada cas i dissenyant un pla de treball que s’ajusti a les seves necessitats, ja sigui mitjançant seguiment individual, familiar o grupal, a curt o a llarg termini.

Les nostres intervencions requereixen d’una estreta col·laboració amb el recurs formatiu i altres especialistes vinculats amb el jove i que participin en el seu dia a dia.

SERVEIS PROFESSIONALS

NiudA ofereix la possibilitat de compartir amb altres professionals la nostra experiència professional i coneixement. Col·laborem amb diferents entitats i organismes (centres cívics, COPC, escoles, IES, EAP’S, CRAE’S, EAIA, etc.) oferint formació, xerrades i cursos vinculats amb el món de l’adopció i l’acolliment, amb el desenvolupament infantil, la criança, etc.

Així mateix, les professionals de NiudA oferim la nostra experiència supervisant a altres professionals. Entenen la supervisió com un espai per compartir coneixement i comprensió, revisant el procés terapèutic de casos concrets en què el supervisor ofereix un punt de vista extern i la possible aportació de tècnica i conceptes.

HO FEM adaptant-nos a cada necessitat i demanda. Si com a professionals requeriu dels nostres serveis us podeu posar en contacte amb nosaltres i dissenyarem conjuntament una proposta.

ADULTS

A NiudA, oferim acompanyament emocional i psicoterapèutic a persones adultes.

Al llarg de la vida fem front a situacions i conflictes que ens generen malestar emocional i moments de confusió, ansietat i desànim, com:

 • Crisis evolutives pròpies de la vida adulta: arribada de la maternitat/paternitat, proximitat de la vellesa, conflictes d’identitat, etc.
 • Canvis, ruptures, pèrdues o circumstàncies personals, socials o familiars difícils
 • Conflictes de relació: en la parella, en la família, laborals, etc.
 • Experiències i vivències traumàtiques

La psicoteràpia permet comprendre, tractar i alleugerir el malestar psicoafectiu produït per conflictes interns i/o externs, promovent un canvi que reverteix en una millora del benestar emocional.

Oferim:

 • Assessorament en situacions puntuals
 • Psicoteràpia individual
 • Teràpia de parella i familiar

HO FEM des de una perspectiva relacional i sistèmica. L’objectiu de la psicoteràpia és construir una relació de confiança, llibertat i confidencialitat entre l’adult/a i la terapeuta, a fi de fomentar la comprensió dels conflictes interns i/o externs, promovent un canvi personal cap a una millor gestió de les emocions i les relacions. Teixim les intervencions terapèutiques segons cada necessitat i situació.

ATENCIÓ ONLINE

Des de NiudA oferim la possibilitat de fer atenció on-line quan circumstàncies determinades poden dificultar la intervenció presencial. En cada situació es valorarà la oportunitat de portar-la terme i en quin format.

Oferim:

 • Consultes i assessoraments puntuals
 • Sessions terapèutiques com a complement a sessions presencials
 • Supervisió
© Copyright - Niuda