Alba Bonmati Sánchez

Des de sempre he tingut molt clar que el nostre estat emocional influïa profundament en tota la resta d’àrees de la nostra vida. Així doncs, quan vaig començar la meva carrera professional com a psicopedagoga en l’atenció a joves amb discapacitat intel·lectual, em vaig centrar en no oblidar aquesta part i atendre tant les necessitats de desenvolupament cognitiu com, sobretot, les emocionals.

La recerca en aquest àmbit em va portar a estudiar arteràpia, com a mètode d’expressió, així com altres tècniques expressives i d’acompanyament emocional. Posteriorment vaig cursar la formació en Diagnòstic i Intervenció Neuropsicopedagògica, la qual s’ha convertit en la base de tot el meu treball. Amb els anys he anat incorporant noves perspectives i tècniques provinents del coaching, la neuroeducació i la intel·ligència emocional, que m’han ajudat a comprendre profundament els processoss d’aprenentatge i la influència que hi tenen les emocions en el seu desenvolupament.

Paral·lelament, la meva carrera professional ha estat sempre navegant entre l’atenció a infants i famílies en situació de risc i vulnerabilitat, en l’àmbit dels serveis socials, així com en l’acompanyament educatiu i psicopedagògic a infants amb dificultats de caràcter emocional i/o d’aprenentatge i les seves famílies.

Actualment he deixat la meva vessant d’educadora social per dedicar-me plenament a l’atenció psicopedagògica d’infants, adolescents i joves, així com a l’assessorament i orientació de famílies i professionals que els atenen, tant en l’àmbit públic, com a Orientadora del Departament d’Educació, com a nivell privat, col·laborant amb l’equip de NiudA com a psicopedagoga del servei.

Pel que fa a l’àmbit de recerca, formo part del GRAC (Grup de Recerca  en Altes Capacitats i Diversitat) i dels Grups de Recerca de Pedagogia i Salut i de Pedagogia i Escola, del Col·legi de Pedagogs i Psicopedagogs de Catalunya.

© Copyright - Niuda