NiudA

Espai de Psicoteràpia i Vincle

Com ho fem

En el treball amb infants i adolescents el nostre enfoc parteix de la perspectiva Sistèmica i de la Teoria del Vincle Afectiu.  Pensem que és important en el procés psicoterapèutic incloure a la família i als agents educatius, coordinant-nos-hi estretament i fent-los protagonistes del  seu propi canvi, ja que entenem aquests canvis com a oportunitats de creixement i resiliència.

La diversitat de recursos amb que conten els nens per comunicar-se i  la dificultat  que poden tenir d’expressar el seu món intern i malestar a través de la paraula,  ens porten a oferir un ventall divers de tècniques d’intervenció  (joc , arteràpia, teatre, contes, relats , metàfores, caixa de sorra, etc).